Навигация
  .:: Начало
  .:: Структура и           състав
  .:: Научна и приложна дейност
  .:: Архив на ЕИМ
  .:: Национален етнографски музей
  .:: Фондове и         колекции
  .:: Изложби
  .:: Търсене
  .:: Връзки
  .:: За контакти
  .:: Карта на сайта
  .:: English


 Начало

 

ДИГИТАЛЕН АРХИВ
„БЪЛГАРСКА ЕТНОГРАФСКА СЪКРОВИЩНИЦА”

Все повече в световен мащаб нарастват тенденциите към дигитализране на културното наследство на отделни страни, региони, селища, групи и пр. Фондовете на Националния етнографски музей съхраняват като артефакти най-значимата част от традиционната култура на българите във и извън пределите на България за последните 200 години, а отчасти и преди това. Много от артефактите във фондовете на Националния етнографски музей с времето се разрушават и изчезват, а до по-голямата част от фондовото богатство никой освен уредниците няма достъп. Експерименталният дигитален архив „Българска етнографска съкровищница” прави опит за стимулиране на дигитализирането на колекционното и фондовото богатство на НЕМ. Експерименталният дигитален архив „Българска етнографска съкровищница” е и една добра основа за бъдещо виртуално представяне в световното и европейско културно пространство на достиженията на българската традиционна култура.

Създаването на експериментален дигитален архив „Българска етнографска съкровищница” е съобразено с условията и нуждите на Етнографския институт с музей при БАН.

Експерименталният дигитален архив „Българска етнографска съкровищница” ще даде възможност не само за запазването на много от застрашените от разрушаване артефакти, но и за създаването на информационен ресурс за употреба от различен тип потребители, основно от българските, европейските и световните учени. Включването като начало на някои от най-значимите или застрашени експонати от колекциите и фондовете на НЕМ е добра основа и демонстрация на насоките на неговото бъдещо развитие.

Експерименталният дигитален архив „Българска етнографска съкровищница” ще допринесе в бъдеще и за популяризирането на българската култура в европейското и световно културно пространство. Той би могъл да изпълнява и функцията на учебно средство и учебна среда за запознаване и работа със спецификите на българската традиционна култура.

Реализацията на проекта надрасна своите първоначални цели и доведе до идеята за цялостното представяне на състоянието и дейността на ЕИМ при БАН, което ще бъде обект на бъдеща работа.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Агенция „Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии” км Министерството на транспорта и съобщенията през 2005 г.

Проектът е реализиран със съдействието на Института по математика и информатика при Българската академия на науките.

Ръководител на проекта е Детелин Лучев, уредник в ЕИМ-БАН.Copyright © 2005 Ethnographic Institute with Museum. All rights reserved.