Навигация
  .:: Начало
  .:: Структура и           състав
  .:: Научна и приложна дейност
  .:: Архив на ЕИМ
  .:: Национален етнографски музей
  .:: Фондове и         колекции
  .:: Изложби
  .:: Търсене
  .:: Връзки
  .:: За контакти
  .:: Карта на сайта
  .:: English


 Фондове и колекции

 

Фонд „Традиционно народно облекло“

Фонд “Традиционно народно облекло” съществува от основаването на Етнографския музей. Попълва се от откупуване на терен и от дарения на родолюбиви българи. Той е най-богатото в страната етнографско музейно хранилище на традиционни носии и наброява над 20 000 инвентарни единици. Музейните образци датират от периода началото на XIX в. началото на XX в. Костюмните части са от цялата историческа етническа територия на България. Носиите представляват основните типове и рановидности: двупрестилчена, сукманена, саяна, еднопрестилчена женска и белодрешна и чернодрешна мъжка. Музейната колекция дава представа за функцията в обществения живот на традиционния български костюм при определени трудови, обредни и празнични условия. Тя характеризира типологически българските носии /женски, мъжки, детски/ по отношение на техния състав и композиция. Разграничител за женските носии са кройката и начина на обличане на горната дреха, за мъжкия костюм – формата и цвета на горните дрехи. Основните типове носии са разпространени в различни географски области и имат своеобразно историческо развитие.

Основните части на двупрестилчената носия са ризата, две престилки и колан. Определяща е задната престилка с различни названия: бръчник, завеска, вълненик, пещимал, кърлянка и е с разнообразна орнаментика. Разпространена е в Северна България. Най-впечатляващи са колекциите от Видинско, Ломско, Разградско, Ловешко, Русенско, Силистренско.

Сукманената носия се състои от риза, сукман, престилка и пояс. Украсата е съсредоточена по полите и пазвите на сукмана. Разпространена е в планинските области и Югоизточна Тракия. Най-богати колекции има от Софийско, Старозагорско, Елховско, Карнобатско, Странджанско, Поморийско.

Саяната носия има за основен елемент разноцветна трапецовидна сая, риза, престилка и пояс. Украсата върху саята е по пазвите и ръкавите. Запазва се до средата на XX в. в Южна България и Македония. Най-представителни са колекциите от Кюстендилско, Битолско, Дедеагачко, Хасковско.

Еднопрестилчената носия се състои от риза и престилка. Разпространена е в Родопската област сред българомохамеданското население. Единични екземпляри се съхраняват от Златоградско и Ивайловградско.


Copyright © 2005 Ethnographic Institute with Museum. All rights reserved.